Penguraian Aljabar

Pertanyaan dari jason

pemecahan ppp+qqq+rrr
pemecahan pp+qq+rr+zz
pemecahan (p+q)pangkat3
pemecahan (p-q)pangkat3

Mungkin maksud penanyanya adalah

Nyatakan p3 + q3 + r3 dalam jumlah dan hasil kali

Nyatakan p2 + q2 + r2 + z dalam jumlah dan hasil kali

Uraikan  (p + q)3

Uraikan (p – q)3

 

Jawab :

p3 + q3 + r3 = (p + q + r)3 – 3(p + q + r)(pq + pr + qr) + 3pqr

p2 + q2 + r2 + z = (p + q + r + z) – 2(pq + pr + pz + qr + qz + rz)

(p + q)3= p3 + 3p2q + 3pq2 + q3

(p – q)3= p3 – 3p2q + 3pq2 – q3

Mudah-mudahan membantu