Soal Trigonometri

Pertanyaan dari suryamega7@gmail.com

1. tolong bantuin dong kak tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar3 tan (x+10)=3, untuk 0 kurang dari sma dengan x kurang dari 360 drajat.
2. buktikan (sinx + cosx)2(kuadrat) – (sinx- cosx)2(kuadrat) = 4 sin x cos x

Jawab :

Untuk lebih jelasnya saya tuli sekali lagi

1. Himpunan penyelesaian dari

dengan

adalah …

Jawab :

x + 10o = 60o + n.180o

untuk n = 0 maka x = 60o

untuk n = 1 maka x = 60o + 180o = 240o

Himpunan penyelesaiannya adalah {60o, 240o}

 

2. Buktikan bahwa

(sinx + cosx)2 – (sinx- cosx)2 = 4 sin x cos x

Jawab :

(sinx + cosx)2 – (sinx –  cosx)2

= sin2 x + 2 sin x cos x + cos2 x – (sin2 x – 2 sin x cos x + cos2 x)

= sin2 x + 2 sin x cos x + cos2 x – sin2 x + 2 sin x cos x – cos2 x

= 4 sin x cos x

(terbukti)